U bent nu hier:


Bereikbaarheid

Het CHBB is tot en met 19 augustus niet bereikbaar in verband met vakantie.

College voor Huisartsen
met Bijzondere Bekwaamheden


Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden is door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) opgericht om registers voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden in het leven te roepen.

De beroepsgroep wil met deze registers de kwaliteit van (bijzondere) huisartsenzorg borgen, (regionale) kwaliteitsverbetering op specifieke terreinen ondersteunen en andere partijen duidelijkheid geven over de bijzondere bekwaamheden van de betreffende huisartsen. Versterking van de eerstelijns zorg staat bij dit streven voorop.


Nieuw tarief leges door BTW-verhoging per 1 oktober

Vanaf 1 oktober 2012 is de BTW van 19 naar 21% verhoogd. Dit heeft ook gevolgen voor de leges van het CHBB. De leges blijven € 187 exclusief BTW. Het te betalen bedrag wordt €226,27 inclusief BTW.

Laatste nieuws

Datum   Titel
17-03-2014   Inschrijven in CHBB-register
20-03-2013   Nieuw CHBB-register: Kaderhuisarts Bewegingsapparaat
15-03-2013   HVRC heet voortaan RGS
08-02-2013   Accreditatie intervisie kaderhuisartsen per 1 juli verplicht
22-01-2013   Overgangsregeling voor EKC's vervalt per 1 januari 2015

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd